معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره زمین شناسى پرمیان به انگلیسی وابسته به دوره زمین شناسى پرمیان یعنی چه

وابسته به دوره زمین شناسى پرمیان

permian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها