معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره فرعى یخبندان به انگلیسی وابسته به دوره فرعى یخبندان یعنی چه

وابسته به دوره فرعى یخبندان

subglacial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها