معنی و ترجمه کلمه وابسته به دوره کارآموزى یا آزمایشى به انگلیسی وابسته به دوره کارآموزى یا آزمایشى یعنی چه

وابسته به دوره کارآموزى یا آزمایشى

probationary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها