معنی و ترجمه کلمه وابسته به دو لوله الکترونى که جریان برق در آنها در دوجهت متضاد جریان یابد به انگلیسی وابسته به دو لوله الکترونى که جریان برق در آنها در دوجهت متضاد جریان یابد یعنی چه

وابسته به دو لوله الکترونى که جریان برق در آنها در دوجهت متضاد جریان یابد

push pull

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها