معنی و ترجمه کلمه وابسته به دیده بانى به انگلیسی وابسته به دیده بانى یعنی چه

وابسته به دیده بانى

observational

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها