معنی و ترجمه کلمه وابسته به دید چشم به انگلیسی وابسته به دید چشم یعنی چه

وابسته به دید چشم

ocular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها