معنی و ترجمه کلمه وابسته به دیوان سالارى به انگلیسی وابسته به دیوان سالارى یعنی چه

وابسته به دیوان سالارى

bureaucratic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها