معنی و ترجمه کلمه وابسته به رابطه برق و حرارت به انگلیسی وابسته به رابطه برق و حرارت یعنی چه

وابسته به رابطه برق و حرارت

thermoelectric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها