معنی و ترجمه کلمه وابسته به رزم شیوه به انگلیسی وابسته به رزم شیوه یعنی چه

وابسته به رزم شیوه

tactic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها