معنی و ترجمه کلمه وابسته به رسانه یا برندگر به انگلیسی وابسته به رسانه یا برندگر یعنی چه

وابسته به رسانه یا برندگر

vehicular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها