معنی و ترجمه کلمه وابسته به رشد شناسى به انگلیسی وابسته به رشد شناسى یعنی چه

وابسته به رشد شناسى

ontogenetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها