معنی و ترجمه کلمه وابسته به رفتار و سلوک به انگلیسی وابسته به رفتار و سلوک یعنی چه

وابسته به رفتار و سلوک

behavioral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها