معنی و ترجمه کلمه وابسته به رنگ نگارى به انگلیسی وابسته به رنگ نگارى یعنی چه

وابسته به رنگ نگارى

chromatographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها