معنی و ترجمه کلمه وابسته به روانپزشکى به انگلیسی وابسته به روانپزشکى یعنی چه

وابسته به روانپزشکى

psychiatric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها