معنی و ترجمه کلمه وابسته به روده دراز به انگلیسی وابسته به روده دراز یعنی چه

وابسته به روده دراز

ileac
ileal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها