معنی و ترجمه کلمه وابسته به رود نیل به انگلیسی وابسته به رود نیل یعنی چه

وابسته به رود نیل

nilotic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها