معنی و ترجمه کلمه وابسته به روش جراحى ترمیمى استخوان به انگلیسی وابسته به روش جراحى ترمیمى استخوان یعنی چه

وابسته به روش جراحى ترمیمى استخوان

osteoplastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها