معنی و ترجمه کلمه وابسته به روم شرقى به انگلیسی وابسته به روم شرقى یعنی چه

وابسته به روم شرقى

byzantine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها