معنی و ترجمه کلمه وابسته به رژیم غذایى به انگلیسی وابسته به رژیم غذایى یعنی چه

وابسته به رژیم غذایى

dietetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها