معنی و ترجمه کلمه وابسته به ریاست جمهور به انگلیسی وابسته به ریاست جمهور یعنی چه

وابسته به ریاست جمهور

presidential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها