معنی و ترجمه کلمه وابسته به ریشه ماهیچه به انگلیسی وابسته به ریشه ماهیچه یعنی چه

وابسته به ریشه ماهیچه

myogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها