معنی و ترجمه کلمه وابسته به ریگ به انگلیسی وابسته به ریگ یعنی چه

وابسته به ریگ

lithic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها