معنی و ترجمه کلمه وابسته به زمانى که بیمارى از نظر بالینى قابل تشخیص نشده باشد به انگلیسی وابسته به زمانى که بیمارى از نظر بالینى قابل تشخیص نشده باشد یعنی چه

وابسته به زمانى که بیمارى از نظر بالینى قابل تشخیص نشده باشد

preclinical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها