معنی و ترجمه کلمه وابسته به زناشویى به انگلیسی وابسته به زناشویى یعنی چه

وابسته به زناشویى

connubial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها