معنی و ترجمه کلمه وابسته به زنبور به انگلیسی وابسته به زنبور یعنی چه

وابسته به زنبور

vespal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها