معنی و ترجمه کلمه وابسته به زندان به انگلیسی وابسته به زندان یعنی چه

وابسته به زندان

prison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها