معنی و ترجمه کلمه وابسته به زندگى به انگلیسی وابسته به زندگى یعنی چه

وابسته به زندگى

vital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها