معنی و ترجمه کلمه وابسته به زهر خنده به انگلیسی وابسته به زهر خنده یعنی چه

وابسته به زهر خنده

sardonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها