معنی و ترجمه کلمه وابسته به زیبایى به انگلیسی وابسته به زیبایى یعنی چه

وابسته به زیبایى

aesthetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها