معنی و ترجمه کلمه وابسته به زیر توده یخ به انگلیسی وابسته به زیر توده یخ یعنی چه

وابسته به زیر توده یخ

subglacial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها