معنی و ترجمه کلمه وابسته به سخن چینى یا شایعات به انگلیسی وابسته به سخن چینى یا شایعات یعنی چه

وابسته به سخن چینى یا شایعات

gossipy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها