معنی و ترجمه کلمه وابسته به سرتاسر اقیانوس آرام به انگلیسی وابسته به سرتاسر اقیانوس آرام یعنی چه

وابسته به سرتاسر اقیانوس آرام

transpacific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها