معنی و ترجمه کلمه وابسته به سفال سازى به انگلیسی وابسته به سفال سازى یعنی چه

وابسته به سفال سازى

ceramic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها