معنی و ترجمه کلمه وابسته به سوسماران به انگلیسی وابسته به سوسماران یعنی چه

وابسته به سوسماران

saurian


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها