معنی و ترجمه کلمه وابسته به شخص دنیوى و غیر روحانى به انگلیسی وابسته به شخص دنیوى و غیر روحانى یعنی چه

وابسته به شخص دنیوى و غیر روحانى

laic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها