معنی و ترجمه کلمه وابسته به شهر آتن به انگلیسی وابسته به شهر آتن یعنی چه

وابسته به شهر آتن

attic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها