معنی و ترجمه کلمه وابسته به شکل به انگلیسی وابسته به شکل یعنی چه

وابسته به شکل

morphic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها