معنی و ترجمه کلمه وابسته به شکل به انگلیسی وابسته به شکل یعنی چه

وابسته به شکل

morphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها