معنی و ترجمه کلمه وابسته به شکم به انگلیسی وابسته به شکم یعنی چه

وابسته به شکم

ventricular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها