معنی و ترجمه کلمه وابسته به طرح اصلى یا نمونه اصلى به انگلیسی وابسته به طرح اصلى یا نمونه اصلى یعنی چه

وابسته به طرح اصلى یا نمونه اصلى

prototypal
prototypic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها