معنی و ترجمه کلمه وابسته به طرز تفکر شخص به انگلیسی وابسته به طرز تفکر شخص یعنی چه

وابسته به طرز تفکر شخص

subjective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها