معنی و ترجمه کلمه وابسته به طلب مغفرت و ندامت به انگلیسی وابسته به طلب مغفرت و ندامت یعنی چه

وابسته به طلب مغفرت و ندامت

penitential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها