معنی و ترجمه کلمه وابسته به طول جغرافیایى به انگلیسی وابسته به طول جغرافیایى یعنی چه

وابسته به طول جغرافیایى

longitudinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها