معنی و ترجمه کلمه وابسته به علم زمین پیمایى در سطح کره به انگلیسی وابسته به علم زمین پیمایى در سطح کره یعنی چه

وابسته به علم زمین پیمایى در سطح کره

geodetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها