معنی و ترجمه کلمه وابسته به علم هیئت به انگلیسی وابسته به علم هیئت یعنی چه

وابسته به علم هیئت

astronomic
astronomical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها