معنی و ترجمه کلمه وابسته به غده شناسى به انگلیسی وابسته به غده شناسى یعنی چه

وابسته به غده شناسى

oncologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها