معنی و ترجمه کلمه وابسته به فاصله میان چشم و منقار پرندگان به انگلیسی وابسته به فاصله میان چشم و منقار پرندگان یعنی چه

وابسته به فاصله میان چشم و منقار پرندگان

loral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها