معنی و ترجمه کلمه وابسته به قدرت قضاوت مادون کنسولى رومى به انگلیسی وابسته به قدرت قضاوت مادون کنسولى رومى یعنی چه

وابسته به قدرت قضاوت مادون کنسولى رومى

praetorian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها