معنی و ترجمه کلمه وابسته به قدر مطلق به انگلیسی وابسته به قدر مطلق یعنی چه

وابسته به قدر مطلق

modular


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها