معنی و ترجمه کلمه وابسته به قشون کشى یا هئیت اعزامى به انگلیسی وابسته به قشون کشى یا هئیت اعزامى یعنی چه

وابسته به قشون کشى یا هئیت اعزامى

expeditionary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها