معنی و ترجمه کلمه وابسته به قضاوت خیلى دقیق و سخت گیرانه به انگلیسی وابسته به قضاوت خیلى دقیق و سخت گیرانه یعنی چه

وابسته به قضاوت خیلى دقیق و سخت گیرانه

rhadamanthine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها